Teamontwikkeling samenwerken aan een opdracht!

In ieder team is er "Werk aan de winkel"!

Want waar gewerkt wordt vallen spaanders. 

Mensen verstaan elkaar soms niet meer en spreken niet meer dezelfde taal. Dit gaat dan ten koste van werkplezier en productiviteit.

 

Het is goed om als team regelmatig even een 'pas op de plaats' te maken en werkender-wijs te reflecteren op relevante vragen als:

  • Waar staan we voor?
  • Wat is onze ambitie?
  • Wat is onze norm?
  • Hoe werken we efficiënt en collegiaal samen?
  • Hoe verhouden wij ons tot het grotere geheel?
  • Hoe verstaan wij elkaar?
  • Doen wij de juiste dingen en doen wij die nog goed?
  • Hoe ontwikkel je nieuw perspectief en een 'stip op de horizon" 

 

 

In een teamdag wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar wat er gaande is.

"Vertragen om te versnellen; collectief-, transformatie leren en werken aan nieuw perspectief" 

 

Ervaringen worden gedeeld en geherwaardeerd.

De teamopdracht is een context specifieke opdracht en wordt geplaatst in het grotere geheel. De vorm van de teamontwikkeling ontwikkelt zich werkender-wijs. 

Er ontstaat een meervoudig beeld op de werk-werkelijkheid; 'een nieuwe flow' waarbij verlangen nodig is om richting te bepalen!

 

Geïnteresseerd? Stuur een mail.