Ontwikkeling stolt waar beweging ophoudt!                                    

Professionals en organisaties staan voor een grote uitdaging.

De 21e eeuw vraagt om een nieuwe invulling van professionaliteit, nieuw leiderschap en nieuwe organisatiestructuren.

Vraagstukken reduceren tot  'pasklare' oplossingen; 'het werkt niet meer!' Maar wat dan wel? Ook hier is geen pasklare oplossing voor. Het omarmen van de complexiteit van het probleem lijkt meer en meer een sleutel te zijn op weg naar een meer duurzame oplossing. Dit vraagt van professionals een houding van 'voorbij de eenvoud van de maakbaarheid'. De uitdaging is om als professionals en teams samen op pad te gaan, om vanuit diversiteit, in cö-creatie vanuit aandacht en verbinding te ontdekken welke bijdrage u collectief kunt geven aan de vragen van deze nieuwe tijd, waarbij het in ieder geval gaat om: "Verbindend veranderen ontwikkelen en leren!"  

 

In mijn 'praktische-werk-wijze' ben ik gericht op het ontdekken van ieders individuele bijdrage aan het geheel om samen binnen de kaders waardevol werk te doen! 

 

  


Kernwaarden

Kernwaarden ondersteunen bij het realiseren van doelen en ambities:

 

"Willen, kunnen, durven, doorzetten en doen!

 Nemen van verantwoordelijkheid, reflecteren en toekomst creëren door samen te leren en het 'goede' te doen!"

Duurzaam ontwikkelen als professional en organisatie!


Wil(s)kracht; duurzaam begeleiden & ontwikkelen van professionals en organisaties met aandacht en in verbinding.

 

 Wilma Brinkman (1961) 

Begeleidingskundige, Organisatiebegeleider, Trainer, Coach

- Master Human and Organizational Behavior -