Trainen Coachen Begeleiden

EB

Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat:

iedere minuut zet zich in toekomst om.

Ik ben een oceaan van wachten, 

waterdun omhuld door 't ogenblik.

Zuigend eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed

diep in zijn duisternis bereidt.

 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

M. Vasalis Teamontwikkeling 

“Werkender-wijs" kennis en ervaring verbinden om samen te werken aan de teamopdracht!

 

Belangstelling? Stuur een mail.


Bovenstroom en onderstroom


Onderstroom in teams en organisaties

 

Bovenstroom en onderstroom in organisaties bepalen de richting. Toch laat de onderstroom zich lastig omschrijven. Zodra we er woorden aan geven is het bovenstroom geworden.

Bovenstroom kunnen we begrijpen.

Het verwijst naar onze ratio.

De onderstroom daarentegen ervaren we met ons hele zijn. Het is een constructie van betekenissen die vooral bestaat in de hoofden en harten van mensen.

 

Wellicht dat reflectieve vragen helpen zicht te krijgen op deze processen. Het kan een professional, team en organisatie helpen om zich verder te ontwikkelen.

Geïnteresseerd? Stuur een mail.  

 


Vertragen om te versnellen; de kracht van teamreflectie