Voor Individuele professionals

 • Coachen
 • Supervisie
 • Teamsupervisie
 • Leersupervisie
 • Ervaringsonderzoek & professionalisering
 • Waarderend coachen
 • Didactisch coachen vanuit leerdynamiek

Voor groepen/teams Trainingen & Teambuilding

 • Training:  Teamontwikkeling.
 • Training: Train de Intervisor; 'ruimte voor verschil'.
 • Training: Communicatie
 • Training: Coachende gespreksvoering 
 • Training: didactisch coachen vanuit de leerdynamiek van de leerling/student.
 • Training: Waarderend onderzoeken
 • Training: Waarderend lesgeven
 • Training: ''In dialoog'
 • Teamsupervisie

Enkele trainingen uitgelicht.

 

 


Op organisatie niveau

 • Begeleiden van visiedagen; 'collectief leren & co-creëren'
 • Veranderen van cultuur; anders kijken, anders doen.
 • Waarderend onderzoeken
 • Intervisie begeleiding 
 • Een leerwerkplaats in de organisatie creëren: Van praat naar daadcultuur.
 • Waarderend samenwerken

Voor het Technasium

 • Coachende docent
 • Schrijverscoach (lerarenregister training)
 • Training Intervisie
 • Train de trainer 
 • Didactisch coachen vanuit leerdynamiek
 • Procesbegeleiding
 • Waarderend onderzoeken
 • Kracht van ervarend leren

Teamdagen

Voor teams Morele dialoog

 • Werken vanuit waarden
 • Normatieve professionalisering
 • Moreel beraad
 • Dialoog

                   "Kijk met je ogen, maar zie met je hart"