Individuele professionals

 • Coaching
 • Supervisie
 • Teamsupervisie
 • Leersupervisie
 • Ervaringsonderzoek & professionalisering
 • Waarderend coachen

Trainingen & Teambuilding

 • Training:  Teamontwikkling
 • Training: Intervisie, begeleiden van ervarend leren
 • Training: Train de Intervisor; 'ruimte voor verschil'
 • Communicatietrainingen
 • Training: Coachende gespreksvoering 
 • Training: Teamontwikkeling in onderwijsteams
 • Training: Omgaan met conflicten  in teams
 • Training: Waarderend onderzoeken
 • Training: Waarderend lesgeven
 • Training: ''In dialoog'
 • Teamsupervisie

 

 


Organisatie niveau

 • Begeleiden van visiedagen; 'collectief leren & co-creëren'
 • Veranderen van cultuur; anders kijken, anders doen.
 • Waarderend onderzoeken
 • Intervisie begeleiding 
 • Een leerwerkplaats in de organisatie creëren
 • Van praat naar daadcultuur.
 • Waarderend samenwerken

Technasium

 • Coachende docent
 • Schrijverscoach (lerarenregister training)
 • Training Intervisie
 • Train de trainer 
 • Procesbegeleiding
 • Waarderend onderzoeken
 • Kracht van ervarend leren

Teamdagen

 • Duurzaam ontwikkelen als team.
 • Taal geven aan het wad(t)?
 • Werken met metaforen.
 • Wie zijn wij?
 • Conflicten in teams; team mediation
 • Wilskracht tonen door doen!

Morele vragen

 • Werken vanuit waarden
 • Normatieve professionalisering
 • Moreel beraad
 • Horizontale moraliteit
 • Ethisch arrangement

                   "Kijk met je ogen, maar zie met je hart"