Organisaties

 

 Van praat naar daad-cultuur!

 

  • Begeleiden van visie dagen; collectief leren & co-creëren.
  • Organisatiebegeleiding; anders kijken, anders doen
  • Waarderend onderzoeken
  • Intervisie begeleiding
  • Een leefklimaat in de organisatie creëren: Van praat naar Daadcultuur
  • Bovenstroom en onderstroom in organisaties

 

 

  Co-creërend leren: "De trektocht"