Waarderend coachen

Op een waarderende manier coachen!

Werken vanuit kracht en mogelijkheden! Oprechte nieuwsgierigheid naar de ander en samen onderzoeken!

Het kan en het werkt!

Door op een waarderende manier met elkaar in gesprek te gaan, vanuit een veilige omgeving te kijken naar

wat er echt toe doet in het leven/werk van de ander!

 

De waarderende wijze van werken is gericht op:

Het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het onderzoeken van kernvragen.

Dit geeft vaak een nieuw perspectief op een meervoudige werkelijkheid.

  • Wat zijn de mogelijkheden van de professional/team?
  • Wat zijn zijn wensen en toekomst plannen?
  • Wat zijn daarin wellicht lastige thema's/vraagstukken?
  • Wat zijn daarin de mogelijkheden!

Hoe zijn (her)ontdekte perspectieven te vertalen naar concrete plannen om in praktijk te brengen?