Communicatie; VIA Video Interactie Training

Beelden zeggen vaak meer dan woorden.

Zelf zien wat er is gebeurd kan de vinger juist op de zere plek leggen.

Het zet reflectie op en bewustwording van de eigen wijze van handelen in gang.

Niet alleen de woorden maar juist ook de beelden werken versterkend in het verkrijgen van inzicht .

Nieuw handelen kan vervolgens in de praktijk verder vorm krijgen.

 

Geïnteresseerd? Stuur een mail.