Veranderen in organisaties

"Langs hen die stappen in dezelfde rivier stromen steeds andere wateren, ze splitsen en komen weer bij elkaar, verzamelen en gaan uiteen!

Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Wie verwondert vraagt waarom krijgt als antwoord; 'omdat er permanente verandering is' (Raven, en Schofield, 1982).

 

Veranderingen zijn er voortdurend en altijd. Dit is zo op alle niveaus. Op individueel-, team-, en organisatieniveau.

Leven en werken is veranderen. Metaforisch is een organisatie als een rivier die stroomt en waarin zich processen afspelen zowel boven als onder de waterlijn. Toch blijft de rivier een rivier en als dusdanig herkenbaar.

 

  • Welke processen spelen er in de verandering?
  • Wat nemen wij voor waar aan? 
  • Hoe ontwikkel je veranderbereidheid?
  • Hoe kun je verschillende perspectieven productief maken.
  • Hoe werkt de verandering als een meanderend kracht.
  • Bovenstroom en onderstroom in verandering.

 

Hoe meer verschillen we voor de verandering in beeld brengen hoe vollediger de verandering ten uitvoer wordt gebracht.

 

Geïnteresseerd? Stuur een mail.