Werkender-wijs met metaforen

Metaforen in beweging brengen.

Een metafoor in beweging, zet het verhaal in beweging. Hiermee start het associatieve leerproces. De communicatie via metaforen is beeldend. De metafoor verrijkt het verhaal. Werken met foto's als metafoor. De metaforen vertellen het verhaal!