Organisatiebegeleiding

Wat is het?

Een integrale aanpak waarbij medewerker, team en organisatie samenwerken aan organisatieontwikkeling in de praktijk.

"Doen wat werkt, werkt het wat we doen?" 

 

Integrale aanpak!

Veel veranderingsprocessen lopen vroegtijdig vast of halen niet het gewenste resultaat.

Er is wellicht teveel aandacht uitgegaan naar de ontwerp-kant van een verandering en/of een cognitief en lineair programma aangeboden.

 

Bij een organisatieverandering is het alle hens aan dek. Iedereen doet ertoe en doet mee! Medewerker, Team en Organisatie

 

Hoe werkt het?

Vraaggestuurd, waarderend coachen  in de organisatie

Aansluiten bij wat er speelt en wat al werkt?

Gericht op interactie en doen!

Vormen van 'On the job maatjes'.
Verandering zien als een zich werkender-wijs veranderaanpak in de praktijk en die gericht is op de praktijk .


Geïnteresseerd?  stuur een mail.