Organisatiebegeleiding


Een integrale aanpak waarbij medewerker, team en organisatie samenwerken aan organisatieontwikkeling in de praktijk.

"Doen wat werkt, werkt het wat we doen?" 

 

Veel veranderingsprocessen lopen vroegtijdig vast of halen niet het gewenste resultaat.

Er is wellicht teveel aandacht uitgegaan naar de ontwerp-kant van een verandering. 

 Bij een organisatieverandering is het alle hens aan dek. Iedereen doet ertoe en doet mee! 

 

Vraaggestuurd, waarderend coachen  in de organisatie. Aansluiten bij wat er speelt en wat al werkt? Gericht op interactie en doen!

Vormen van 'On the job maatjes'.
Verandering zien als een zich werkender-wijs veranderaanpak in de praktijk en die gericht is op de praktijk .


Foto copyright Wilma Brinkman

Geïnteresseerd? Mail@wilmabrinkman.nl