Onderstroom in teams

 

Bovenstroom en onderstroom in organisaties bepalen de richting. Toch laat de onderstroom zich lastig omschrijven. Zodra we er woorden aan geven is het weer bovenstroom geworden.

Bovenstroom kunnen we begrijpen.

Het verwijst naar onze ratio.

De onderstroom daarentegen ervaren we met ons hele zijn. Het is een constructie van betekenissen die vooral bestaat in de hoofden en harten van mensen. De onderstroom blijft vaak niet voor niets onder de oppervlakte.  Toch kan het zicht krijgen op de onderstroom het team verder helpen. De onderstoom wordt bepaald door de context. Te weten:

- de cultuur in de organisatie

- cultuur als team

- cultuur als professional.

 

Foto copyright Wilma Brinkman


De samenwerking in een team komt maar niet op gang. Steeds weer dezelfde stagnerende patronen. Om als team echt verder te komen in ontwikkeling is het noodzakelijk om een laagje dieper te gaan dan de bekende zichtbare bovenstroom. Onbesproken opvattingen werken door in het zichtbare gedrag van teamleden. 

 

 

Teamreflectie en het bespreken van stagnerende patronen kan het team ondersteunen  in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfsturing.

 

Wel is het dan belangrijk dat er op alle lagen van de organisatie gekeken wordt naar dit fenomeen.

Alle lagen werken op elkaar in t.w.: Organisatie context, team en teamlid.

 

Geïnteresseerd? Stuur een mail!