Rite de Passage

 Verliesbegeleiding.

 Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met verlies en rouw. Dit gaat vaak gepaard met emoties die pijnlijk zijn.

Het kan gaan over het verlies van een dierbare  of van 'iets' wat van grote betekenis was.

Velen hebben de  neiging om aan de onderliggende emoties voorbij te gaan. Weer over te gaan tot de orde van de dag en door te gaan zoals daarvoor. Niet te lang kijken naar wat verloren is gegaan maar ons richten op de toekomst. 

In de begeleiding van "Rite de Passage" is er wel aandacht, ruimte en tijd om te kijken naar wat was en ruimte te maken voor wat is om betekenis te kunnen geven aan wat komt.

Site Rite de Passage 

 

Foto copyright Wilma Brinkman