Havelte groep 2

Intervisie werkplaats Oranjeborg


Intervisie is een methode om op collegiaal niveau werkvragen aan de orde te stellen. De methode is probleemoplossend van aard en daarmee laagdrempelig. Er zijn veel verschillende intervisie methodieken en werkvormen.

Eén daarvan is uitermate geschikt voor een beginnende intervisiegroep.

 

De te volgen stappen zijn als volgt:

1.  Wat is de praktijkcasus/-vraag?

2.  Dialoog over de de vraag

3. Collegiale analyse en advies

4. Laatste woord.

 

De bedoeling is dat door het gesprek over de vraag het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd op basis van reflectie.

 • Reflectie op de persoon/professional
 • Reflectie op de werkvraag/beroep
 • Reflectie op organisatorische context.

 


Planning:

Groep 1. Havelte: van 9.30 uur tot 11.30 uur

 • 01 november 2019
 • 10 januari 2020
 • 06 maart 2020
 • 08 mei 2020

 

Groep 1. Epe: van 13.00 tot 15.00 uur

 • 01 november 2019
 • 10 januari 2020
 • 06 maart 2020
 • 08 mei 2020

 

Groep 2. Havelte: van 9.30 tot 11.30 uur

 • 13 december 2019
 • 17 januari 2020
 • 13 maart 2020
 • 15 mei 2020

Groep 2. Epe: van 13.00 tot 15.00 uur

 • 13 december 2019
 • 17 januari 2020
 • 13 maart 2020
 • 15 mei 2020

Kennismaking bijeenkomst 1.

 • Wie ben je als persoon en als professional.
 • Wat is je achtergrond
 • Wat is je leervraag.

Inbreng van Sietse