Biddinghuizen Intervisie werkplaats Oranjeborg

Intervisie is een methode om op collegiaal niveau werkvragen aan de orde te stellen. De methode is probleemoplossend van aard en daarmee laagdrempelig. Er zijn veel verschillende intervisie methodieken en werkvormen.

Eén daarvan is uitermate geschikt voor een beginnende intervisiegroep.

 

De te volgen stappen zijn als volgt:

1.  Wat is de praktijkcasus/-vraag?

2.  Dialoog over de de vraag

3. Collegiale analyse en advies

4. Laatste woord.

 

De bedoeling is dat door het gesprek over de vraag het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd op basis van reflectie.

 • Reflectie op de persoon/professional
 • Reflectie op de werkvraag/beroep
 • Reflectie op organisatorische con

Planning Groep A/B

Bijeenkomsten van 2 uur

 

Groep A van 9.30 uur tot 11.30 uur

 • 28 februari
 • 17 april
 • 05 juni

Groep B van 12.30 tot 14.30 uur

 • 28 februari
 • 17 april
 • 05 juni

Kennismaking bijeenkomst 1.

 • Wie ben je als persoon 
 • Wie ben je als professional
 • Wat is je leervraag in intervisie

Groep A:|

 • Mynte.   
 • Paul
 • Arjan
 • Remond
 • Marcel
 • Omar
 • Arjan
 • Roel

Leervragen Intervisie: Veiligheid, samenwerking, neuzen dezelfde kant op, casuïstiek bespreken, dieper ingaan op visie en verder ontwikkelen.


Groep B: