Intervisie werkplaats Oranjeborg


Intervisie is een methode om op collegiaal niveau werkvragen aan de orde te stellen. De methode is probleemoplossend van aard en daarmee laagdrempelig. Er zijn veel verschillende intervisie methodieken en werkvormen.

Eén daarvan is uitermate geschikt voor een beginnende intervisiegroep.

 

De te volgen stappen zijn als volgt:

1.  Wat is de praktijkcasus/-vraag?

2.  Dialoog over de de vraag

3. Collegiale analyse en advies

4. Laatste woord.

 

De bedoeling is dat door het gesprek over de vraag het probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd op basis van reflectie.

  • Reflectie op de persoon/professional
  • Reflectie op de werkvraag/beroep
  • Reflectie op organisatorische context.

 Kernwaarden van waaruit ik werk:

"Willen, kunnen, durven, doorzetten, en doen!" 

 

Nemen van verantwoordelijkheid, reflecteren en toekomst creëren door samen te leren en het goede te doen".